1. Mở giới hạn cấp độ từ 140-150

2. Tính năng Tranh đoạt cứ điểm bang phái.

3. Tính năng Hoa Hồng, có thể tặng hoa cho các Sư muội.

4. Mở hệ thống Tranh Đoạt Võ Lâm, thứ 6 hàng tuần vào 19:00-20:00 công kích các thành của Võ Lâm

5. Thêm hoạt động Thiếu Lâm Điển Tịch, nhận được thêm kỹ năng mới và cường hóa thông qua Triện Văn.

6. Thêm Khiêu chiến Không Quy Lộ nhận được Triện Văn cường hóa kỹ năng Thiếu Lâm Điển Tịch

7. Mở tính năng Quyền Hoàng Tranh Bá tặng thêm Danh vọng, Thưởng kim lệnh.

8. Thêm tính năng Truyền thụ đồng đội

9. Thêm các đồng đội: Hoàng mộ, Tuyệt Trần Sư Thái,Ương Tiếu, Bá Thiên, Đông Phương Bạch.

10. Mở chuyển sinh cho Vương Thi Yên, Vô Danh,Luyện Hồng Trần, Viêm Hỏa Tà Thần.

1. Thêm đổi sách rèn, người chơi có thể đổi sách rèn cấp cao ở trong Shop

2. Tối ưu hóa tỷ lệ rèn thành công, giới hạn cấp rèn điều chỉnh lên level 18.

3. Hệ thống Trường Lạc Phường, phần thưởng chiến tích sẽ tăng tùy theo độ tăng của cấp độ.

4. Trong túi quà BOSS chiến, sẽ không xuất hiện bộ đồ tân thủ nữa. TOP 3 sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng Nguyên Hồn.

5. Khi chuyển sinh đồng đội hoàn nguyên không tiêu hao Xu. Bồi hoàn Linh Nguyên đã dùng khi Chuyển sinh.

6. Thêm sự kiện Thiên La Đại Võng.

7. Thay đổi hoạt động Cướp sách bang phái không bị hạn chế thời gian. Mỗi ngày được nhận nhiều nhất 1 phần thưởng Thiên La Địa Võng, 5 phần thưởng Cướp sách bang phái.

8. Tăng nhiều phần thưởng Cướp sách bang phái, thưởng thêm nhiều Tiền đồng.

9. Tối ưu hệ thống Kinh mạch, tăng thêm 3 Kinh mạch

10. Tối ưu giao diện Truyền thụ, user có click vào nút “Truyền thụ” là có thể truyền thụ cho đồng đội.

11. Tối ưu giao diện Kì Trân Các.

12. Tối ưu thao tác hệ thống Bang phái, khi bang trưởng kích người ra khỏi bang sẽ nhận được thông báo xác nhận từ hệ thống, tránh kích nhầm người.